BM = Upgrade 4.0

BM = Upgrade 4.0

Kapalı çerçeveli katrak modeli “DIAMOND BM 80 S / 800”, çeşitli kalınlıktaki mermer plakaları kesebilir. Kapalı çerçeveli katrağın 80 ila 100 elmas bıçak takması sağlanmıştır. Kapalı yapı, bıçak tutucu çerçevenin aşağı ve yukarı hareket etmediği, bloğun dikey hareketinin, blok arabasına bağlı n.4 sonsuz vida ile verildiği anlamına gelir. Doğrusal hareket, kapalı çerçeve yapısına bağlı 4 eklemli doğrusal kılavuz üzerinde verilmiştir. Bu doğrusal mafsallı kılavuzlar, bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltır çünkü sürekli bir aşınmaya tabi olan geleneksel kızak yolları gibi değiştirilmeleri gerekmez. Daha yüksek hız, daha fazla hassasiyet için en iyi çözüm, bağlantı çubuklarının bıçaklarla birlikte yalnızca tek bir eksen boyunca yatay olarak hareket etmesidir. Bu, başka yönlerde mekanik itme dağılımının olmadığı anlamına gelir. Blok yukarı doğru sabitlendiğinde sabittir.

The closed frame gang saw model “DIAMOND BM 80 S/ 800”, can cut marble slabs of various thickness. The closed frame gang saw is realized to install from 80 up to 100 diamond blades. The closed structure means that the blade holder frame is not moving up and down, the vertical movement of the block is given by n.4 worm screws connected to the block trolley. The rectilinear movement is given on 4 articulated rectilinear guides attached to the closed frame structure. These rectilinear articulated guides vastly reduce maintenance costs because they do not require replacement like the traditional slide ways which are subject to a continuous wearing. The best solution for higher speed , more accuracy and precision is one where the connecting rods move together with the blades horizontally along a single axis only. This means there is no dispersion of mechanical thrust in other directions. The block is stable when fixed on the upward.

BM sr. Mermer blokları kesmek için en son yazılım teknolojisini geliştirmiştir.

BM 4.0, Gangsaws özel bir yeni yazılım olan "S.O.S." 'yi kurar ve çalışan makinenin performansının doğrudan BM müşteri servisinden sürekli izlenmesini garanti eder.

BM s.r.l. has developed now the last software technology for cutting marble blocks.

The gangsaws BM 4.0 install an exclusive new software “S.O.S.”, and guarantee the constant monitoring of the performance of the working machine, directly from BM customer service.