ARCH MOBİL PD1500 BY DAZZINI

ARCH MOBİL PD1500 BY DAZZINI

PD150, operatör için tüm güvenlik özelliklerini karşılayan bir elmas tel kesme makinesidir ve en gelişmiş elmas kontrolleri ve elmas kesme teknolojileri ile tasarlanmıştır. PD 1500 makinesi, elmas tel devresini koruyan taşınabilir tek elmas tel testeresidir, pratikte geleneksel olarak zemine sabitlenmiş olanlara benzer bir mobil monowire'dir. PD 1500, makineyi bir taraftan dikey kabloya yükselten yanal bir pimde menteşeli bir kemer yapısına sahiptir. PD 1500, tekerlekli yükleyici çatallarıyla veya uygun kaplinlere sahip bir kaldırma tertibatıyla kolayca taşınabilir. PD 1500'ün en büyük avantajı zemine yerleştirildikten ve rayın önüne bir veya daha fazla blok yerleştirilmesinden sonra 3.4 mt'e kadar kesebilmenizdir. 3 mt'ye kadar olan mesafeler ve paralel kesimler ve ray ekleme imkanı ile sürekli kesim yapmak mümkündür; Zeminin altındaki kızak PD 1500'ün 360 ° dönmesini sağlayarak, böylece diğer taraftan kesilecek diğer blokları konumlandırırken bir taraftan da kesim yapılabilmektedir.

The PD150 is a diamond wire cutting machine that meets all safety features for the operator and has been designed with the most advanced diamond controls and diamond cutting technologies. The PD 1500 machine is the only diamond wire saw transportable to have protected the diamond wire circuit, it is practically a mobile monowire similar to those traditionally fixed to the ground. The PD 1500 has a hinged arch structure in a lateral pin that raises the machine from one side to the vertical wire. The PD 1500 can be easily transported with the forks of wheel loader or by a lifter with the appropriate couplings. The biggest advantage of the PD 1500 is that once it is placed on the ground and placed one or more blocks in front of the rail you can cut up to 3.4 mt. Distance and parallel cuts up to 3 mt and, with the possibility of adding rails, we can make continuous cuts; The runner under the floor allows rotating the PD 1500 of 360 ° so that we cut it from one side while positioning other blocks to be cut from the other side

 

Tüm bu kesme işlemleri, operatörün kesim alanından uzak durmasına izin verilerek ve bloğun altındaki tel geçişinin ortadan kaldırılmasıyla yapılabilir (burada elmas tel bloğun üstünden başlar);, başlangıçta telin kaymamasının sağlanması ve su dağıtım noktasının (bloğun yakınında kalmayacak şekilde) sürekli yer değiştirmesi sayesinde yağlama sistemi, kesiğin sınırlarını kapladığı için blokta bir oyuğun oluşması da önlenmiş olur.

PD 1500, son çözüm olarak aşırı güç sarf edilmesi durumunda debriyaj olarak da kullanılan kayış tahrikli bir motor tahrikine sahiptir. Makine ayrıca motorun aşırı yüklenmesi durumunda ve iki elektronik kontrol yapılmadan önce müdahale eden bir termal röle ile donatılmıştır: ilki, kesme işlemi sırasında ayarlanabilen bir maksimum akım sağlarken, ikincisi bir yük hücresi üzerinden ikinci bir kontrol sağlar ve aynı zamanda da elmas tel üzerinde etki yaratacak maksimum gücü belirler.PD 1500, 1800 kg kırma yükü ile 16,80 mt uzunluğunda kapalı halka elmas tel kullanır.. (Yük hücresi, Avrupa düzenlemelerinin getirdiği parametrelere güvenle karşılamak için yaklaşık 200 kg'a ayarlanmıştır).

PD 1500, iki elektrikli motor kullanır: bir invertörle tahrik edilen bir 30 hp motor (elmas telli düzenleme ve elmas hız ayarı için) ve makine hareketleri için bir hidrolik pompa çalıştıran bir başka 2 hp motor. Kesim, kesme aşaması ve kontrol öncesi tüm konumlandırma kontrolleri güvenlik mesafelerine ulaşmak için uzaktan kontrol paneli tarafından yapılır. Son derece ilginç olan kısım, güvenlik mesafesidir: tüm elmas tel devresi yapının kendisi tarafından korunduğundan, her bir taraf için 3 metrelik bir mesafe gözetmek yeterlidir (aslında, kesilecek bloğun maksimum yüksekliği 2,2 mt’dir; ve 3 mt kalınlığında kalarak keilmiş bloğunun parçalarından kaynaklanan tehlikelerinden kaçınmış olursunuz), arka kısımda sorun makinenin kapalı yapısı ile giderilir ve bu da elmas tel elemanların olası projeksiyonunu önler.

 

All these cutting operations can be made by allowing the operator to stay away from the cutting area and by eliminating the wire passage under the block (here the diamond wire starts from above the block); The creation of a carving in the block is also avoided so as not to slip the wire at start-up and the continuous displacement of the water delivery point (not to be stay close to the block), since the lubrication system covers the perimeter of the cut.

The PD 1500 has a belt drive motor drive that is also used as a clutch in case of excessive effort as a last resort. The machine is also equipped with a thermal relay that intervenes in case of overload of the motor and before we have two electronic controls: the first establishes a maximum current that can be set during the cutting phase and a second control through a load cell It also sets the maximum effort to impress on the diamond wire. The PD 1500 uses a closed-loop diamond wire length of 16,80 mt. With a breaking load of 1800 kg. (The load cell is calibrated to about 200 kg to safely return to the parameters imposed by European regulations).

The PD 1500 uses two electric motors: one 30 hp driven by inverter (for diamond wire running regulation and diamond speed adjustment) and another 2 hp engine that drives a hydraulic pump for machine movements. All positioning controls before cutting, the cutting phase and controlling are done by remote control panel fro reaching the safety distances. Extremely interesting chapter, the safety distance: since the entire diamond wire circuit is protected by the structure itself, it is sufficient to observe a distance of 3 meters per side (in fact, the maximum height of the block to be cut is 2.2 mt; staying at 3 mt you avoid crushing dangers from pieces of the cut block), in the back the problem is eliminated from the closed structure of the machine, which avoids the possible projection of diamond wire elements.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

ANA ELEKTRİK MOTOR / MAIN ELECTRIC MOTOR    40 HP

ANA VOLAN HIZI / MAIN FLYWHEEL SPEED     0-30 mt / sn

ANA VOLAN ÇAPI / MAIN FLYWHEEL DIAMETER    1500 mm

KASNAK ÇAPI / PULLEYS DIAMETER     600-320 mm

DÖNÜŞ PD1500 RENKLİ RULMANLI / ROTATION PD1500 BY THRUST BEARING     360 °

MAKİNA AĞIRLIĞI / MACHINE WEIGHT      4500 kg

RATERAL HAREKET İÇİN RAYIN UZUNLUĞU / RAIL LENGTH 4MT FOR LATERAL MOVEMENT    4MT